วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556


คะแนน รวมสอบย่อย 4    ทำไมได้  13  ครับ  

ผมลองคิดดู